[fa]

در سال 1919 زنان* برای دست آوردن حق رأی در آلمان با موفقیت مبارزه کردند. اما 100 سال بعد از این مبارزات، همچنان نیروهای استبدادی و بی عدالتی های حاضر در سراسر جهان رو به رشد است و اهداف به دست آمده در این زمینه را در معرض تهدید قرار داده است.

#KristinaHänelUltras

قدیمی تر از مبارزات زنان برای دست آوردن حق رأی، می توان به تلاش ها برای تصویب قانون سقط جنین اشاره کرد. سقط جنین به عنوان یک میراث باستانی از امپراطوری آلمان همچنان یک جرم جنایی محسوب می شود (بر اساس قانون §218 StGB). طبق قانون §219a ممکن است پزشکان اطلاعاتی در رابطه با انجام عمل سقط جنین ارائه نکنند. به این دلیل، از دسترسی به سقط جنین قانونی به شدت جلوگیری می شود. با این حال، پزشکان در برابر قانون مقاومت می کنند تا در رابطه با امکانات درمانی در این زمینه اطلاع رسانی هایی را انجام دهند. در این میان ساختارهای زیر زمینی خود سازمان یافته به منظور ارائه ی توصیه ها و مشاوره های مورد نیاز به افراد با توانایی بارداری، نیز تشکیل شده است. از این رو، تظاهرات و اعتراضات با هدف داشتن یک زندگی خود مختار روز به روز در حال رشد می باشد.

#UniteResistFeminist

تقریبا تمام زنان* در سراسر جهان خشونت را در طول زندگی خود به خصوص در خانواده ها و رابطه ها تجربه می کنند. اغلب این موارد توسط ساختارهای دولتی به طور جدی مورد توجه قرار نمی گیرد و حتی متهم شدن افراد فعال در این زمینه به جرم مشترک، دور از انتظار نیست. خشونت جنسی یک تهدید دائمی برای زنان در خیابان، در حال فرار و حتی در خانه ی خودشان است. از طرفی دیگر، با زنان* رنگین پوست به دلیل نشان های اجتماعی شان در این جامعه ی سفید پوست به عنوان یک بیگانه برخورد می شود. علاوه بر این، ایده ی یک نظام اجتماعی دو جنسی و دگرجنسگرا طرح ها و برنامه های زندگی را به تأخیر می اندازد و مانع شکل گیری آن ها می شود. در این زمینه، مقاومت های بیشتر هم راستا با دوره های وِندو، باندهای دخترانه و زنان* پناهنده ی خود سازمان یافته، شکل گرفته است.

#YouCantKeepUsDown

نظام های سرمایه داری و پدرسالاری مسئول این واقعیت هستند که زنان* همچنان حقوق و مزایای کمتری در مقایسه با مردان* دریافت می کنند، حتی زمانی که مقام و مسئولیت مشترک دارند. در این راستا زنان* بیشتر تحت تأثیر مشاغل ناپایدار در بخش کم درآمد، کارهای نیمه وقت و فقر در دوران پیری قرار می گیرند. علاوه بر شرایط استثمارگرانه ی دستمزد بر اساس کار، زنان* مسئولیت وظایف بدون حقوق از جمله مراقب از فرزندان و کارهای خانه را نیز برعهده دارند. به همین دلیل بیش از شش میلیون نفر در سال 2018 در اسپانیا دست به اعتصاب زدند تا توجه ها را به سمت توزیع نابرابر منابع و قدرت جلب کنند.

یک نظام اجتماعی با نگرش مردانه، مخالف با تغییر جنسیت، گرایش به سفید پوستی، قدرت طلبی، بورژوا و دگرجنسگرا، از این خشونت، استثمار و تبعیض سود می برد. هر چیزی که از این نگرش و هنجار منحرف می شود، تحقیر و تضعیف شده است. اما ما این را نمی پذیریم! همراه ما شوید در روز 8 مارس 2019! برخیزید برای داشتن یک زندگی زیبا همراه با عزت نفس و یک هویت همبستگی حساس و حمایتی بدون مردان، بدون پدرسالاری و بدون استثمار!